INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii


archiwum

Wybierz miesiąc:


Luty 2011:

16.02.2011 r. Msza żałobna za duszę Ks. Abp. Józefa Życińskiego
Każdego szesnatego dnia miesiąca w naszym kościele modlimy się wspólnie za Papieża oraz cały Kościół Powszechny. 16 lutego zgromadziliśmy się na wieczornej Mszy Świętej, aby dziękować Bogu za dar naszego Pasterza – śp. Metropolity Lubelskiego Ks. Abp. Józefa Życińskiego oraz prosić o życie wieczne dla Niego. Podczas homilii ks. Prooszcz przypomniał postać Księdza Arcybiskupa jak również Jego wizyty i związki z nasza parafią. Na zakończenie kazania ministrant Maksymilian przeczytał fragment książki Abp. Życińskiego. Kończąc liturgię ks. Proboszcz zachęcił wszystkich wiernych do modlitwy oraz uroczystościach pogrzebowych Pasterza. <zobacz program>

MW
galeria zdjęć

02.02.2011 r. Święto Ofiarowania Pańskiego
Drugi dzień lutego w Kościele Katolickim to święto Ofiarowania Pańskiego – potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu wspominamy moment przyniesienia do świątyni i ofiarowaniu Pana Jezusa Bogu Ojcu.  W czasie każdej Mszy Świętej kapłani święcili przynoszone przez wiernych gromnice. Tego dnia część oprawy muzycznej świątecznej Eucharystii przygotowywał zespół „Drewutnia”. Po każdej z nich zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego koncertu.

MW
galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~


Styczeń 2011:

09.01.2011 r. Regionalne Spotkania Anonimowych Alkoholików, Ich Rodzin i Przyjaciół.
Tradycją w kościele pw. św. Antoniego w Lublinie są organizowane z początkiem roku kalendarzowego Regionalne Spotkania Anonimowych Alkoholików, Ich Rodzin i Przyjaciół. Dziewiętnaste już Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę Chrztu Pańskiego 9 stycznia 2011 r. Mszą św., którą celebrował Biskup Mieczysław Cisło w intencji członków wspólnot AA, Al-anon i Alateen. Wraz z nim w koncelebrze uczestniczyli księża związani z ruchem trzeźwościowym oraz miejscowi kapłani z ks. Proboszczem Stanisławem Rogiem.
W homilii bp Mieczysław Cisło mówił o potrzebie pokory człowieka wobec Boga. Tej pokory powinniśmy się uczyć od Chrystusa, który przyjmował chrzest w rzece Jordan. Potrzeba nam odrzucenia pokusy postawienia siebie w miejsce Boga. Przypomniał moment chrztu, jaki przyjmują chrześcijanie. Jezus już w Jordanie przygotowywał swoją mękę krzyżową, gdyż wziął na siebie grzechy człowieka. Poniesie je na krzyż, aby odkupić je swoją niewinną śmiercią. Chrześcijanin jest człowiekiem na szlaku Golgoty – powiedział bp Mieczysław. – Poprzez śmierć starego człowieka, która winna dokonać się przez chrzest i wiarę naszą, aż po naszą Golgotę fizyczną, która jest sprawdzianem naszej wiary. Trzeba starać się ciągle rozwijać w sobie wewnętrzną wolność. Trzeba też dbać o wychowanie młodego pokolenia ku wolności, gdyż młodzi stoją przed nowymi zniewoleniami i zagrożeniami. Dzisiaj otaczamy modlitwą świat ludzi wyzwalających się ze zniewolenia alkoholowego, (…) narkotykowego. Ks. Bp Mieczysław podkreślił znaczenie wspólnoty w walce z uzależnieniami, a także we wzrastaniu wierze.Po Mszy św. w domu katechetycznym odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybył także Metropolita Lubelski Józef Życiński. Wyraził on radość z możliwości uczestniczenia w spotkaniu. Mówił o tym, że należy przezwyciężać w sobie tendencję do ogólnego narzekania i dramatyzowania. Wzór postępowania należy czerpać od Świętej Rodziny. Chcę Wam życzyć – powiedział, – byście nie patrzyli od strony mroku i niepokoju na Wasze życie. (…) To, że jesteście, że próbujecie wstawać, że szukacie środków, by z Bożą pomocą odzyskać uśmiech i aby w Waszych rodzinach powróciła normalna atmosfera, to jest nasza nadzieja. Więc nie bójcie się żadnego Heroda ze sklepu z alkoholem, żadnych zagrożeń. (…) My, dla siebie nawzajem możemy być pasterzami, Mędrcami, aniołami. (…) Umiejmy tworzyć wielki łańcuch solidarnych serc, gdzie będziemy ufać, że z Bożą pomocą przezwyciężymy to, co trudniejsze. Po opłatku odbył się mityng otwarty Al- Anonu na temat: Zmiany w moim życiu dzięki wspólnocie Al-Anonu oraz mityng otwarty AA Jedność naszą gwarancją.
Spotkania opłatkowe środowisk AA, Al-Anon i Alateen integrują środowisko i pomagają w wytrwaniu w trzeźwości oraz w pokonywaniu własnych słabości poprzez osobiste świadectwa i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

E. i T. Kamińscy

~ powrót na górę strony ~


Grudzień 2010:
31.12.2010r - Zakończenie roku kalendarzowego
31 grudnia – ostatni dzień roku kalendarzowego to dobry dzień do podsumowania odchodzącego właśnie roku. O godzinie 17.30 rozpoczęły się uroczyste nieszpory – nabożeństwo dziękczynne za mijający czas. Przewodniczył im ks. Łukasz Waś. O godzinie 18 została odprawiona Msza Święta. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Stanisław Róg. Koncelebrowali ją także ks. Józef Szczypa oraz ks. Łukasz Waś. W czasie homilii ks. Proboszcz przedstawił jak wygląda bilans parafii po 2010 roku (wkrótce zostanie zamieszczony na stronie parafialnej). Po Komunii Świętej zostało uroczyście odśpiewane „Te Deum”.

galeria zdjęć
MW

25.12.2010r - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Tradycyjnie 25 grudnia o północy w kościołach odprawiana jest pierwsza msza w okresie Bożego Narodzenia potocznie zwana „pasterką”. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Róg. Uroczystą Eucharystię koncelebrowali także księża pracujący w naszej parafii, rezydenci, oraz były nasz wikariusz – ks. Paweł Szymański. Msza Święta rozpoczęła się symbolicznym oddaniem czci Nowonarodzonemu w symbolicznej stajenki. Na zakończenie Eucharystii wszyscy wspólnie złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

galeria zdjęć
MW

12 - 15.12.2010r - Rekolekcje adwentowe
Zakończyły się już rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Słowo Boże głosił ks. Marek Kuśmierczyk, proboszcz parafii w Gromadzie (diec. zamojsko - lubaczowska). O podsumowanie rekolekcji poprosiliśmy naszego rekolekcjonistę: "Każda nauka dotyczyła innego tematu, ale głównym celem było to, żeby każdy miał możliwość zastanowienia się, co w życiu powinien jeszcze zrobić. Jednego dnia mówiłem o nawróceniu, o przemianie. Później była mowa o tym , żeby spojrzeć na swoje życie po przez przykład miłości i zła, żeby się wyzbyć zła ze swojego serca. Następny dzień to nawiązanie do modlitwy – jej znaczeniu, żeby nigdy nie ustawać. W ostatnim dniu - dążenie ku świętości, mobilizacja, żeby człowiek jak najwięcej z siebie dał. Głównym przesłaniem rekolekcji jest wezwanie do świętości, wyzbycia się tego co jest nie potrzebne, żebyśmy nie tracili sił na rzeczy zbyteczne, a ukierunkowali się ku temu, do czego jesteśmy powołani – do świętości i ku zbawieniu." Serdecznie dziękujemy Księdzu Markowi za wygłoszone Słowo.

Z Księdzem Markiem rozmawiał Mateusz Wójcik
 wywiad z Księdzem rekolekcjonistą
galeria zdjęć

14.12.2010r - 24 rocznica poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła

24 grudnia 2010 roku na mszy o godzinie 18 gościliśmy ks. biskupa Mieczysława Cisło. Wspólnie wspominaliśmy 24 rocznicę poświęcenia krzyża i placu pod budowę naszego kościoła. Mszę współkoncelebrowali również: ks. proboszcz Stanisław Róg, o. Józef Szczypa oraz nasz rodak – sekretarz ks. arcybiskupa  - ks. Tomasz Adamczyk. Homilię wygłosił nasz rekolekcjonista – ks. Marek Kuśmierczyk. Pod koniec mszy do naszej wspólnoty dołączył kolejny z gości – ks. Marek Słomka, aby wspólnie z nami dziękować Bogu za dar naszego kościoła.

galeria zdjęć
MW

05.12.2010r - Wizyta Świętego Mikołaja
W II niedzielę adwentu – 5 grudnia – naszą parafię odwiedził sam Święty Mikołaj. Swoją wizytę rozpoczął po Mszy Świętej w dolnym kościele. Kiedy dostojny Gość zasiadł już na specjalnie przygotowanym miejscu, wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu plastycznego  pt. „Życie św. Mikołaja”. Kolejną częścią spotkania – chyba najbardziej wyczekiwaną przez dzieci – było rozdawanie prezentów. Później każde z nich dostało „specjalny podarunek” od Świętego – drobną słodycz. Na zakończenie każdy chętny mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem. Każdy kto był na tym spotkaniu wychodził z dolnego kościoła z uśmiechem na ustach.

MW
galeria zdjęć

 

~ powrót na górę strony ~


Listopad 2010:
29.11.2010r - Pierwsza msza roratnia
28 listopada tego roku rozpoczął się szczególny czas w Kościele - czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Tradycyjnie w naszej parafii w dni powszednie o godznie 6.00 sprawowana jest msza wotywna o Matce Bożej (zwana potocznie "roratami"). Pierwszego dnia uczestniczyło w niej wielu naszych parafian i licznie zgromadzone w pierwszych ławkach dzieci. Po każdej mszy roratniej odbywa się losowanie figurki Matki Bożej - dziecko, którego karteczka zostanie wylosowana może zabrać Matkę Bożą na jeden dzień do swojego domu. Serdecznie zapraszamy do udziału w roratach przez cały adwent.

MW
galeria zdjęć

listopad 2010 r. - Różaniec za zmarłych
Jak każdego roku, w listopadzie, w naszej parafii codziennie o godzinie 17.15 odmawiany był różaniec w intencji naszych bliskich zmarłych. Każdego dnia polecaliśmy w naszej modlitwie zmarłych z rodzin zamieszkałych w poszczególnych blokach, domach naszej parafii.

MW

28.11.2010 r. - Prezentacja Cudownego Medalika
28 listopada 2010 r. po wieczornej Mszy Świętej odbyła się prezentacja multimedialna, opowiadająca o Cudownym Medaliku. Była to próba zwrócenia naszej uwagi na istotę noszenia medalika, którą jest zawierzenie. Silnie zaakcentowano różnice między medalikiem, który jest wyrazem wiary sprawiającej cuda (sam nie ma takiej mocy) a amuletami. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa zawierzenia.

Maksymilian Kuźmicz
galeria zdjęć

Od redakcji: Prezentację prowadził ministrant - Maksymilian Kuźmicz.

28.11.2010 r. - Poświęcenie opłatków wigilijnych
Tradycyjnie, jak co roku w pierwszą niedzielę adwentu w naszym kościele odbywało się podczas Mszy Świętych poświęcenie opłatków, które trafią na nasze stoły wigilijne. W najbliższych dniach zostaną one dostraczone do naszych domów przez innych sąsiadów. Przy tej okazji będzie można złożyć ofiary na potrzeby naszego kościoła.

MW
galeria zdjęć

21.11.2010 r. - Dzień Młodzieży
Dnia 21.11.2010 w naszej parafii obchodziliśmy równocześnie Uroczystość Chrystusa Króla oraz Dzień Młodzieży. Od rana młodzież z naszej parafii przygotowywała oprawę  Mszy św. Przez cały dzień naszym parafianom towarzyszył śpiew zespołu młodzieżowego pod okiem p. Jacka Chęckiewicza. Jedną z atrakcji tego dnia była loteria zorganiozwana przez KSM, w której można było wygrać fanty związane z duszpastrestwem młodzieży w naszej parafii "Antonówką". Na koniec dnia w Kościele Dolnym odbył się koncert przygotowany przez naszych młodych parafian. Na koniec koncertu widzownie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami. Ks. proboszcz podziękował wszsytkim organizatorom i parafianom za przybycie. Dziękujemy szczególnie ks. Łukaszowi Mudrakowi za to, że pomógł przygotować nam ten wspaniały dzień. Gośćmi koncertu byli:  o. Józef Szczypa i ks. Łukasz Waś.

MP
galeria zdjęć


14.11.2010 r.
- Koncert patriotyczny

14 listopada po Mszy Świętej wieczorowej odbył się specjalny koncert patriotyczny na pamiątkę 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyło w nim wielu naszych parafian oraz gości. Oprawę muzyczną tego wydarzenia przygotował chór cecyliański pod dyrekcją Pani Małgorzaty Świecy. Nie zabrakło, także młodych parafian, którzy także włączyli się do organizacji tego święta. Na zakończenie występu ks. Proboszcz podziękował wszystkim organizatorom za przygotowanie koncertu oraz gościom za przybycie.

MW
galeria zdjęć

11.11.2010 r. - Msza w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
11 listopada 2010 roku obchodziliśmy 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym w naszej parafii o godzinie 9.30 została odprawiona specjalna msza, podczas której liczne grono parafian dziękowało Bogu za wolną Ojczyznę oraz prosiło o liczne łaski dla Niej.

MW
galeria zdjęć

02.11.2010 r. - Dzień zaduszny
Tradycyjnie 2 listopada w naszej parafii po mszy o godzinie 9.30 odbyła się procesja po placu kościelnym. Przewodniczył jej nasz rodak - ks. Krzysztof Grzesiak. Podczas niej modliliśmy się za za zmarłych z naszych rodzin, wspólnoty ludzi wierzących.

MW
galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~


Wrzesień 2010:

26.09.2010r - Wizyta Sióstr Karmelitanek oraz ...

Dzisiajsza niedziela była szególną dla naszej wspólnoty. Przez cały dzień naszymi gośćmi były Siostry Karmelitanki, które mówiły o swojej pracy. Prosiły też o wsparcie materialne na rozbudowę ich lubelskiej placówki. Dodatkowym - niespodziewanym - gościem był nasz były wikariusz - ks. Sebastian Dec. Korzystając z pobytu w Polsce postanowił odwiedzić naszą parafię. Przewodniczył mszy dla młodzieży. Parafiane powitali ks. Sebastiana brawami, z uśmiechem na twarzy. Czekamy na więcej takich niezapowiedzianych wizyt ...

MW
galeria zdjęć

13.09.2010r - Różaniec Fatimski 

Wrześniowemu różańcowi fatimskiemu przewodniczył ks. Łukasz Waś. Wspólne modlitwy  pod figurą Matki Bożej Fatimskiej poprowadził tradycyjnie Legion Maryi.  Nieodłącznie temu wydarzeniu  towarzyszyła pieśń „Z dalekiej Fatimy”. Przed udzieleniem błogosławieństwa Pani Teresa opowiedziała o wspólnocie św. Jana Chrzciciela. Na zakończenie można było otrzymać książeczkę z „Nowenną do Matki Bożej Fatimskiej”.

PS
galeria zdjęć
13.09.2010r -
Przekazanie obrazu MB do bloku przy ul. Niepodległości 13A 

13 września mieszkańcy kolejnego bloku przyjęli do siebie Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po wieczornej Mszy Świętej w procesji do bloku przy ul Niepodległości 13A udział wzięli parafianie prowadzeni przez ks. Proboszcza Stanisława Roga oraz ks. Łukasza Wasia.

PS
galeria zdjęć


07.09.2010r - Imieniny s. Reginy

We wtorek - 7. 09. 2010 r. - s. Regina Nagowska obchodziła imieniny. Z tej okazji została odprawiona o godz. 18.00 Msza św. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Solenizantki. Pzewodniczył jej Ks. Proboszcz Stanisław Róg. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali Ks. Infułat Józef Szczypa i ks. Andrzej Karp. Na Mszę św. przybyło wiele sióstr wraz z Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej s. Barbarą Robak. Ks. Proboszcz przywitał wszystkie Siostry, a zwracając się do Dostojnej Solenizantki  podziękował za jej posługę i przypomniał, że siostra jest w parafii od początku.

EK
galeria zdjęć


06.09.2010r - Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny 2010/2011

 

W pierwszą niedzielę nowo rozpoczętego roku szkolnego na  Mszę Świętą do  dolnego kościoła dzieci przyniosły swoje tornistry i przybory szkolne. Tuż po wygłoszonym kazaniu ks. Mariusz Salach uroczyście poświęcił przyniesione przez młodych wyprawki.

PS
galeria zdjęć


04.09.2010r - Piesza pielgrzymka Lublin - Wąwolnica
Tradycyjnie - jak w każdą pierwszą sobotę września - z Lubelskiej Archikatedry, po mszy o godzinie 6.30 wyruszyła kolejna piesza pielgrzymka z Lublina do Wąwolnicy. Przewodnikiem grupy Lublin - Wschód był ks. Łukasz Sidor. Ojcem duchownym - nasz wikariusz, ks. Łukasz Mudrak. Ilość pątników w naszej grupie wraz z upływem kilometrów zwiękaszała się -  ostatecznie doszło osiemdziesiąt osób. Podczas drogi pielgrzymi wspólnie modlili się i śpiewali. Grupa z dekantu Lublin - Wschód pokłoniła się Pani Kębelskiej około godziny 17.30. Wszyscy zmęczeni ale i uśmiechnięci wrócili do swoich domów.

MW
galeria zdjęć

01.09.2010r - Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
W środę - 1.09.2010 roku o godzinie 8:00 odbyła się w naszym kościele Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011. Uczniowie w różnym wieku przybyli, aby razem modlić się o łaski na nowy rok szkolny. Ksiądz proboszcz w swoim kazaniu namawiał młodych ludzi do korzystania z talentów,które otrzymaliśmy od Pana Boga. Nie można ich zmarnować. Na koniec mszy ks. proboszcz pobłogosławił uczniów na poczatek roku szkolnego. Po mszy uczniowie udali się do szkoły na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.

MP
galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~


 

Sierpień 2010:

13.08.2010r - Różaniec Fatimski
W piątek - 13 sierpnia  - tradycyjnie przed figurą Matki Bożej Fatimskiej odmawiany był wspólnie różaniec. Modlitwom przeplatanym pieśnią "Z dalekiej Fatimy" przewodniczył ks. Łukasz Waś. Mimo upału parafianie licznie zgromadzili się na kościelnym placu.

MW
galeria zdjęć

03.08.2010 r- Przekazanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do bloku przy ulicy Niepodległości 13
3 sierpnia mieszkańcy bloku przy ulicy Niepodległości 12 odprowadzili do kościoła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po wieczornej Mszy Świętej ksiądz proboszcz Stanisław Róg wraz z księdzem Łukaszem Wasiem i naszymi parafianami w uroczystej procesji przekazali obraz mieszkańcom bloku przy ulicy Niepodległości 13. Ksiądz proboszcz apelował o poszanowanie pracy osób zajmujących się peregrynacją obrazu jak i również o chętniejsze jego przyjmowanie.

PS

03.08.2010 r- Początek Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
Jak co roku 3 sierpnia po mszy na Placu Katedralnym wyruszała Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Eucharystii przewodniczył J.E. ks. abp Józef Życiński. Koncelebrowali wraz z nim pozostali lubelscy biskupi oraz wielu księży. Około godziny 10.30 ponad dwa tysiące pielgrzymów w 20 grupach wyruszyło na pątniczy szlak. Wśród pielgrzymów jest wielu naszych parafianach – zwłaszcza w gr. nr 7. Pielgrzymce towarzyszy kilkunastu kapłanów – naszą wspólnotę reprezentuje dwóch księży: ks. Łukasz Mudrak (przewodnik gr. 7)oraz ks. Artur Janczarek (duszpasterz gr. 20). Pamiętajmy w naszej modlitwie o pielgrzymach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego etapu pielgrzymki oraz do nowego działu.

MW

~ powrót na górę strony ~


Lipiec 2010:

25.07.2010 r- Wizyta ks.Mikołaja z Ukrainy

W niedzielę na mszy świętej gościliśmy księdza Mikołaja z Ukrainy. Ksiądz Mikołaj dziękował naszym parafianom za piękne i hojne serce, za dobroć, którą otaczają swych gości. W swojej homili opowiedział na temat pracy w seminarium. Na koniec mszy nasi parafianie wsparli ks.Mikołaja w jego działaniach.

MP

18.07.2010r - Wizyta ks. Dariusza Jaworskiego


Na niedzielnej mszy świętej gościliśmy ks.Dariusza Jaworskiego, który jest misjonarzem w Ekwadorze. Ksiądz Dariusz opowiedział w swojej homili na temat sytuacji w Ekwadorze. Mówił o zwyczajach i tradycji tamtejszych ludzi. Nasi parafianie wsparli w działaniach ks.Dariusza Jaworskiego. Tutaj możemy obejrzeć filmy z działań  na Misji w Ekwadorze.

MP

13.07.2010r - Różaniec Fatimski
We wtorek – jak każdego trzynastego dnia miesiąca – wspólnie zgromadziliśmy się przed figurą Matki Bożej Fatimskiej przed kościołem, aby wspólnie modlić się na różańcu. Przewodniczył jej ks. proboszcz Stanisław Róg. Mimo upału, przybyli nasi parafianie wraz ze swoimi  rodzinami. Rozważania przygotował prężnie działający przy naszej parafii Legion Maryi, które przeplatane były pieśnią „Z dalekiej Fatimy”.

MW
galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~


Czerwiec 2010:

30.06.2010r - Nabożeństwo czerwcowe przy figurze przy ul. Trześniowskiej
30 czerwca 2010 roku przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Trześniowskiej odbyło się ostatnie nabożeństwo czerwcowe. Przewodniczył mu ks. Łukasz Mudrak. Wokół kapliczki zebrało się wielu naszych parafian. Wszyscy razem wspólnie odśpiewali litanię oraz kilka pieśni ku czci Serca Pana Jezusa. Na zakończenie – przed błogosławieństwem - ks. Łukasz podziękował za wszystkie modlitwy w intencji księży w Roku Kapłańskim. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w intencji ks. Sebastiana i Jego dalszej posługi.

MW
galeria zdjęć

27.06.2010r - Wizyta ks. Andrzeja z Białorusi

27 czerwca w naszej parafii gościliśmy Księdza Andrzeja z Lidy na Białorusi, który przez cały dzień głosił Słowo Boże. W homilii mówił o trudach pracy księży i problemach, jakie napotykają wierzący za naszą wschodnią granicą. Na zakończenie poprosił o wsparcie duchowefinansowe dla wierzących na Białorusi. Po Mszach przy wyjściu parafianie mogli wspomóc finansowo budowę kościoła, którą prowadzi zakon księdza Andrzeja.                                    PS                       

27.06.2010r - Pokazy cyrkowe, kiermasz ciast
27 czerwca w niedzielę po Mszach świętych o godzinie 9:30, 11:00 i 12:30 dzieci i młodzież ze świetlicy przy naszej parafii w „barwny i smaczny” sposób zbierały fundusze na wyjazd wakacyjny w góry.   Urządzony pokaz cyrkowy, kiermasz ciast i balonowe zwierzątka przyciągnęły uwagę parafian, którzy chętnie wsparli  podopiecznych świetlicy.

PS
galeria zdjęć

25.06.2010r - Uroczysta msza święta z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010
W piątek 25 czerwca na Mszy św. o godzinie 8.00 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie zebrali się, by podziękować Panu Bogu za ten rok nauki.  Młodzi parafianie modlili się o wspaniałe wakacje. Ks. Sebastian w homilli wspomniał historię pewnej dziewczynki, która powinna być wzorem dla wielu podczas naszego wypoczynku. Po zakończeniu Mszy św. uczniowie udali się do szkoły na rozdanie świadectw. W wakacje powinniśmy zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie. Niech każdy wschód Słońca zapowiada Go każdego dnia wakacji.

MP
galeria zdjęć

24.06.2010 r - Pożegnanie ks. Sebastiana
W czwartek 24 czerwca na Mszy św. o godzinie 18.00 odbyło się pożegnanie ks. Sebastiana Deca, który decyzją ks. Arcybiskupa został zwolniony z obowiązków wikariusza naszej parafii i skierowany na studia doktoranckie do Rzymu. Przewodniczył jej żegnany kapłan, koncelebrowali: ks. proboszcz oraz o. Józef Szczypa. Homilię wygłosił ks. Sebastian. Mówił w niej o życiu Jana Chrzciciela oraz św. Jana Ewangelisty. Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz w imieniu swoim i parafian podziękował ks. Sebastianowi za trzyletnią posługę w naszej parafii. Wierni nagrodzili pracę byłego wikariusza gromkimi brawami oraz śpiewem „Życzymy, życzymy”.  Ks. Sebastian przed błogosławieństwem podziękował o. Józefowi, ks. prałatowi Stanisławowi i ks. Mariuszowi za wzór i przykład gorliwego kapłana, oraz parafianom za modlitewne wsparcie i okazywaną życzliwość. Na pożegnanie zacytował słowa Papieża Jana Pawła II: "Żal odjeżdżać..."

Decyzje personalne w naszej parafii: witamy | żegnamy

                                                                                                                                       MW
                                                                                                                     galeria zdjęć

10.06.2010 r - Zakończenie oktawy Bożego Ciała
10 czerwca 2010 roku - w czwartek, na Mszy św. o godzinie 18.00 zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała (Uroczystość Serca i Krwi Pana Jezusa). Wokół kościoła powstały cztery ołtarze, które były umiejscowione na trasie procesji. Na ostatnim z nich ks. Mariusz dokonał poświęcenia wianków. Słowo Boże podczas Eucharystii rozpoczynającej rekolekcje przed odpustem parafialnym wygłosił ks. kanonik Janusz Stępniak.
                                                                                                                                        MP
                                                                                                                     galeria zdjęć


03.06.2010 r - Boże Ciało
3 czerwca 2010 roku odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą świętą o godzinie 9.30, której przewodniczył ks. Stanisław Fel, a słowo wygłosił ks. Jan Bednara. Po jej zakończeniu ulicami naszego osiedla wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Na ostatnim, po godzinie 12 została odprawiona Msza święta w intencji parafian. Po jej zakończeniu procesja przeszła do kościoła gdzie uroczyście zostało odśpiewane „Te Deum” i ks. Stanisław Fel pobłogosławił zgromadzonych wiernych Najświętszym Sakramentem. W świętowaniu Bożego Ciała wzięło udział wielu naszych parafian oraz przybyłych gości.
                                                                                                                                     MW
                                                                                                                   galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~


Maj 2010:

20.05.2010 r - Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
22 maj 2010 roku – w Wigilię święta Zesłania Ducha Świętego odbyło się czuwanie młodzieży w dolnym kościele. Młodzi ludzie wspólnie się modlili oraz śpiewali. Przedstawiciele różnych grup młodzieżowych zanosili modlitwy dziękczynienia, przebłagania, uwielbienia oraz prośby. Na ten wieczór zebrał się specjalny zespół muzyczny w składzie: wokal (Aleksandra Róg i Agata Żelazowska), perkusja (Jasiek Braun), Bas (Krzysztof Krajewski), Gitary (Bartosz Kwiatek i Paweł Pawlak), akustyk (Marcin Bystrzycki). Takie połączenie modlitwy i śpiewu bardzo spodobało się zgromadzonym w dolnym kościele. Na zakończenie, wszystkich obecnych na czuwaniu pobłogosławił ks. Łukasz Mudrak, po czym wszyscy przeszli na wspólną agapę.
                                                                                                                                     MW
                                                                                                                   galeria zdjęć


20.05.2010 r - Uroczystość Sakramentu Bierzmowania
20 maja 2010 roku w naszej parafii miał miejsce Sakrament Bierzmowania. Obrzędu tego dokonał nasz rodak bp Artur Miziński. Młodzież wysłuchała homilii na temat dobrych wyborów w życiu. Młodzi ludzie powinni kierować się z Jezusem Chrystusem. Młodzież po kazaniu odnowiła  przyrzeczenia chrzcielne i dostąpili do Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz bp naznaczył znakiem ducha świętego naszych młodych parafian. Pod koniec uroczystości nasz rodak poświęcił pamiątkowe krzyże, które zawsze mają przypominać o tak ważnym święcie. Na koniec nasi bierzmowani zostali pobłogosławieni a ksiądz biskup życzył im wszystkiego dobrego. 
                                                                                                                                     MP
                                                                                                                 galeria zdjęć

16.05.2010 r - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
16 maja 2010 roku w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Rozpoczęła się ona o godzinie 11. Mszę koncelebrowali: ks. proboszcz oraz nasz rodak – ks. Krzysztof Grzesiak. Homilię wygłosił ks. Mariusz Salach. W rozmowie z redakcją strony, uczeń II klasy SP – Mateusz Wójcik – powiedział, że bardzo długo czekał na ten dzień. Podzielił się także wrażeniami z prób oraz przygotowań przed uroczystością, które odbywały się w ostatnim czasie dwa razy w tygodniu. Mimo nie najlepszej pogody na twarzach dzieci, przystępujących po raz pierwszy do Komunii Świętej nie znikał z twarzy promienny uśmiech.
                                                                                                                                   MW
                                                                                                                galeria zdjęć

15.05.2010 r - Dzień skupienia przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania
15 maja 2010 roku w Bełżycach odbył się dzień kupienia dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Prowadził go nasz rodak - ks. Andrzej Gołębiowski. W tym dniu odbyły się 3 konferencje w „Oratorium Jana Pawła II”. Ważnym punktem było wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystia celebrowana przez ks. Andrzeja i ks. Sebastiana Deca. Chętni mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Po wspólnych modlitwach uczestnicy dnia skupienia przeszli na drobny poczęstunek. Na zakończenie wszyscy zgromadzili się przy ołtarzu polowym aby wspólnie zakończyć modlitwą  czas „skróconych” rekolekcji, jednak plany się zmieniły – kandydaci do bierzmowania, animatorzy i księża zaśpiewać huczne „sto lat” młodej parze, której właśnie skończono składać życzenia. Nowożeńcy odwdzięczyli się słodkimi prezentami. Kończąc ks. Andrzej podsumował wszystkie konferencje, poprowadził modlitwę oraz pobłogosławił uczestników.
                                                                                                                                 MW
                                                                                                              galeria zdjęć
                
09.05.2010 r. - Wykład przed beatyfikacją ks. J. Popiełuszki

W niedzielę 9 maja o godz. 19.00 przybył do naszego kościoła abp Jozef Życiński wraz z p. Krzysztofem Kozłowskim, byłym ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, który wygłosił wykład o swojej pracy przy przeprowadzaniu zmian w resorcie spraw wewnętrznych oraz o próbach wyjaśnienia okoliczności śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Był to jeden z pierwszych wykładów, jakie w różnych kościołach Lublina wygłaszają prelegenci zaproszeni przez Metropolitę Lubelskiego. Poprzedzają one uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika okresu komunistycznego, które odbędą się w Warszawie 6 czerwca 2010 roku.
                                                                                                                                    EK
                                                                                                                galeria zdjęć

 
01.05.2010 r. - Msza święta z obrzędem poświęcenia pól
1 maja 2010 roku o godzinie 15 odbyła się polowa msza święta przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przy ulicy Palmowej oraz poświęcenie pól. Przewodniczył im ks. Mariusz Salach. Podczas mszy przed figurą Matki Bożej mimo deszczu licznie zgromadzili się nasi parafianie oraz ich goście.

                                                                                                                                  MW                                                                                                                          galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~


Kwiecień 2010:

21.04.2010 r. - Otwarcie boisk przy ZSO nr. 4
21 kwietnia 2010 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie kompleksu boisk przy ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie w ramach rządowego programu "Moje boisko- Orlik 2012". Obrzędu święcenia dokonał nasz rodak - ks. biskup Artur Miziński. Uczniowie w częsci artystycznej wykazali się talentami recytatorskimi a takze sztuką pantomimy symbolizującej trud i wysiłek pokonywany przez sportowców. Po uroczystym otwarciu odbył się mecz reprezentantów pobliskich szkół,a goście udali się na poczęstunek. Boiska oficalnie zostały otwarte.
                                                                                                                                  MP
                                                                                                              galeria zdjęć

~ powrót na górę strony ~

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos św. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kancelaria:

7.30 - 8.00 od poniedziałku do soboty

17.00 - 17.45 od poniedziałku do piątku

w niedziele po Mszach udzielamy informacji i przyjmujemy intencje Mszy św.

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com

baner_jmj_mateusz