INFO: Ładowanie...

  • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii


1. Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu na chwałę Twojego Imienia,
za nadejście Twojego Królestwa
i za zbawienie wszystkich dusz.

(Po każdym ofiarowaniu powtarza się):

Chwała Ojcu ....

Jak było ....

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiany Jezus,
który nas krwią swoją odkupił.


2.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
o uświęcenie ludu Bożego.

3.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
w intencji nawrócenia grzeszników,
o umiłowanie Twojego słowa
i o jedność wszystkich chrześcijan.

4.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu
za kierujących społecznościami
o chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym
i o pokój i sprawiedliwość między narodami.

5.Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
o uświęcenie prac i cierpień za biednych chorych,
strapionych i za tych wszystkich,
którzy polecili się modlitwom.

6. Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu
za potrzeby duchowe i doczesne nas samych,
naszych krewnych i dobroczyńców
oraz naszych przyjaciół.

7. Ojcze Przedwieczny,
składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą,
którą Jezus przelał na Krzyżu
i każdego dnia ofiaruje na Ołtarzu za tych,
którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,
o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.


Niech będzie uwielbiana Krew Jezusa teraz i na zawsze
i na wieki wieków.


Amen