PROGRAM PIELGRZYMEK:

~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

  • Spotkanie popielgrzymkowe grupy 7 i pielgrzymów do W±wolnicy dzisiaj (14.IX) na Mszy ¶w. o godz. 18.00, a następnie w domu katechetycznym.
  • We wtorek (16.IX) modlimy się za Papieża i Ko¶ciół. Adoracja do 21.00.
  • Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej w ¶rodę (17.IX) o godz. 19.00 w domu katechetycznym.
  • W czwartek ¶więto ¶w. Stanisława Kostki - patrona Polski i młodzieży.
  • Zapisy kandydatów do Bierzmowania w kancelarii do końca wrze¶nia.
  • ¦wietlica działaj±ca przy naszej parafii zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat do udziału w zajęciach między 15.00 a 19.00.
  • Jest bardzo ciekawy wrze¶niowy numer "Głosu ¶w. Antoniego".

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

 

13.09 - Intencje mszalne: Strona Główna

13.09 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

7.09 - Intencje mszalne: Strona Główna

6.09 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

30.08 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

30.08 - Intencje mszalne: Strona Główna

23.08 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

25.07 - Nowa odsłona działu: Duszpasterze

archiwum


XXIV Niedziela Zwykła – 14 IX 2014 r. PODWYŻSZENIE KRZYŻA ¦WIĘTEGO

        7.00 – + Maciej BANACH.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        9.00 –    Dziękczynna z racji 1 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i potrzebne łaski dla Kingi i Kamila

        9.00 –    Dziękczynna z racji 40 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Stanisławy i Lucjana STRUCZYKÓW,

                       oraz dla ich dzieci.

        9.00 – + Waldemar (6 r.), Otylia SAMOLEJ.

G   10.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

G   10.30 – + Krzysztof BULICZ (6 r.)

G   10.30 – + Alina, Joanna, Anna, Wacława, Edward, Adolf.

D   10.30 – + Czesław SZELIGA (30 r.)

      12.00 –    Zbiorowa.

               1. + Zofia (21 r.), Piotr (5 r.), ++ CZUBATÓW.

               2. + Kazimierz, Agnieszka, Władysław, ++ KACZOROWSKICH.

               3. + Wanda, Marianna, Andrzej, Kazimierz.

               4. + Jadwiga i Franciszek SOKÓŁ, Marek DUDAK, Stefan ŁUSIAK.

               5. + Krzysztof LUBAŃSKI.

      18.00 – + Bolesław (14 r.), ++ KOZŁOWSKICH.

 

Poniedziałek – 15 IX 2014 r. N.M.P. BOLESNEJ

        7.00 –    Dziękczynna z racji 17 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Weroniki.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 – + Lech (5 r.), ++ HOFFMANÓW, LENARTÓW, KACPERSKICH.

      18.00 – + Józefa, Jan, Bronisław, ++ SZEMRÓW.

      18.00 – + Andrzej WOJTASZEK.

       

Wtorek – 16 IX 2014 r. ¦W. KORNELIUSZA I CYPRIANA

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

        7.30 –    O łaskę wiary w Miłosierdzie Boże i ulgę w cierpieniu dla Leokadii.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego.

 

¦roda – 17 IX 2014 r.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

        7.30 – + Aniela, Wincenty.

      18.00 – + Grażyna WILCZEK.

      18.00 – + Leszek DUDA, Czesław, Czesława, Helena, Stefan, ++ FRˇCZKÓW.

      18.00 – + Marian (7 r.), Wanda, Szczepan, Stanisław, ++ MAŁYSKÓW, Ewa,

                     + Władysław, Czesław, Józef,  Marianna, Paweł, ++ MAŁKÓW,

                     + Wojciech, Marianna, ++ ZIĘTKÓW.

 

Czwartek – 18 IX 2014 r. ¦W. STANISŁAWA KOSTKI

        7.00 –    Dziękczynna za dotychczas otrzymane łaski z pro¶b±

                       o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. i zdrowie dla Ewy z racji r. ur.

        7.00 –    Dziękczynna z racji 48 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Stanisławy i Kazimierza, ich dzieci i wnuków.

        7.30 –    Dziękczynna z racji 70 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Stanisławy.

        7.30 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

      18.00 –    Dziękczynna z racji r. ur. i imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                        i zdrowie dla Ireny, oraz + Sławomir (r. ur.).

      18.00 – + Zbigniew WOCH (14 r.), Marianna, Franciszek, Wanda, Stanisław.

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

 

Pi±tek – 19 IX 2014 r.

        7.00 – + Jan HEJDUK, Marianna, Andrzej, Władysław, Jan JĘDRYCH.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Ryszard ZAMOJSKI (6 m.)

        7.30 – + Józefa (3 r.), Stanisław (4 r.), Wiktoria, Antoni, ANDRYSIUKÓW.

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Małgorzaty, jej męża i córki.

      18.00 – + Sławomir SKIBA (8 m.)

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

 

Sobota – 20 IX 2014 r. ¦W. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang i Towarzyszy

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        7.30 – + Helena (25 r.), Bolesław (30 r.), ++ PIETRASÓW.

      18.00 – + Józefa BORYŃ (greg.)

      18.00 – + Maciej BOROCH (4 r.)

      18.00 – + Antoni, Władysława BURDAL, Adolf, Janina DYMICCY.

 

XXV Niedziela Zwykła – 21 IX 2014 r.

        7.00 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i potrzebne łaski dla Tomasza.

        7.00 – + Stefania KRZYŻANOWSKA (greg.)

        9.00 –    Dziękczynna z racji 41 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Aliny, Kazimierza, ich dzieci i wnuków.

        9.00 – + Aleksander, ++ WO¬NIAKÓW, BAKIERÓW.

        9.00 – + Janusz (36 r.), Stanisława, Franciszek, ++ MULAKÓW, Anna (39 r.),

                    + Bronisław, Czesław, ++ KRASUSKICH.

G   10.30 – + Józefa BORYŃ (greg.)

G   10.30 – + Eugeniusz (11 r.), Stanisław (11 r.), ++ WARDÓW.

G   10.30 – + Józef ANTOLIK (20 r.)

      12.00 –    Zbiorowa.

      18.00 – + Marianna (6 r.), Zygmunt, ++ KOWALIKÓW, WIERUCKICH.

______________________________________________________________

¦.P. Dariusz WYRWAŁ zamieszkały przy ul. Rudnickiej 69, zmarł 11.09.2014 r.

 

_______________________________________________________________

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione