~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

 • W niedzielę ( 28 czerwca ) Harcerki organizuj± kiermasz ciast w celu zebrania funduszy na obozy wakacyjne.
 • W niedzielę ( 28 czerwca ) go¶cimy rodzinę, która została posłana do pracy misyjnej w Azji. Możemy wesprzeć ich działalno¶ć ofiarami do puszki.
 • Dodatkowe nabożeństwa czerwcowe: w poniedziałek o godz. 20.00 pod krzyżem przy rondzie, a we wtorek o godz. 20.00 przy figurze Pana Jezusa przy ul. Trze¶niowskiej. Od przyszłej niedzieli Nieszpory o godz. 17.30.
 • 29 czerwca Uroczysto¶ć ¦w. Apostołów Piotra i Pawła. Msze ¶w. o godz. 7.00,  9.00, 16.30 i 18.00. O godz. 16.30 i 18.00 polecać w modlitwie szczególnie będziemy ks. Pawła Zdybla w dniu jego imienin.
 • W I czwartek miesi±ca – 2 lipca zapraszamy na g. 17.15 na modlitwę różańcow± w intencji powołań kapłańskich, przygotowuj±cych się do kapłaństwa i kapłanów. Szczególnie zapraszamy członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w Lublinie.
 • W tym tygodniu też I Pi±tek, I Sobota miesi±ca; w sobotę adoracja Naj¶więtszego Sakramentu po Mszy ¶w. wieczorowej do godz. 21.00.
 • Harcerze organizuj± zbiórkę makulatury w sobotę ( 4.VII ) w godz. 9.00 – 12.00 przy ko¶ciele od ul. Niepodległo¶ci.
 • Zmiana tajemnic różańcowych w przyszł± niedzielę po Mszy ¶w. o godz. 12.00.
 • Młodzieżowy chór z Białorusi za¶piewa w najbliższ± niedzielę na Mszy ¶w. o godz. 12.00, a następnie wykona krótki koncert.
 • W miesi±cach wakacyjnych nie będziemy odwiedzać chorych z posług± sakramentaln± w I Pi±tki i Komuni± ¶w. w niedzielę. W przypadkach pilnej potrzeby księża będ± posługiwać na każde zgłoszenie. Systematyczne odwiedziny wznowimy we wrze¶niu.
 • Składamy serdeczne Bóg zapłać za całoroczn± pracę w różnych grupach modlitewnych, formacyjnych i naszym chórzystom za ubogacanie naszych zgromadzeń liturgicznych. Zapraszamy od wrze¶nia do kontynuowania spotkań.
 • ¦wietlica opiekuńczo-wychowawcza organizuje w dniach 15-26 lipca br. kolonie w górach – więcej informacji na plakacie, zapisy u Pani Agnieszki w ¶wietlicy między godz. 15.00 a 18.00. ¦wietlica zaprasza również dzieci w wieku 7-14 lat na półkolonie w lipcu. Zajęcia będ± się odbywały w godz. 9-13. Zapisy i więcej informacji także u Pani Agnieszki.
 • W dniach 1 i 2 lipca odbędzie się Krajowa Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasn± Górę do Częstochowy, bliższe informacje na tablicy ogłoszeń i w kancelarii.
 • Tradycyjnie w pierwszych dniach sierpnia wyruszy piesza pielgrzymka z Lublina do Częstochowy – już zachęcamy do podejmowania decyzji i zapisów w kancelarii.
 • Przypominamy o pełnionym dyżurze w ostatni± niedzielę miesi±ca przez grupę rodzin z AA i Alanonu, w godzinach od 17.00 do 19.30 w sali domu katechetycznego.
 • Zachęcamy do otwierania się na przyjęcie młodych ludzi, którzy w lipcu 2016 r. przyjad± do naszej parafii. Zgłoszenia rodzin pragn±cych przyj±ć młodych na noclegi można dokonać w kancelarii. Zachęcamy też do wł±czenia się do Komitetu Parafialnego ¦wiatowych Dni Młodzieży.
 • Jest  prasa katolicka w naszym kiosku. S± do nabycia filmy DVD z Mszy pogrzebowej ¶.p. ks. Proboszcza oraz z Bierzmowania.
 • W ko¶ciele jest wyłożona Księga Kondolencyjna do której możemy się wpisywać, wyrażaj±c nasze uczucia i podziękowania względem ¶p. Ks. Proboszcza Stanisława Roga.
 • Fundacja Wzdłuż i Wszerz zaprasza seniorów 60+ oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym wraz z rodzicami, mieszkaj±cych w dzielnicy Kalinowszczyzna na międzypokoleniowe warsztaty kreatywno¶ci. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a odbywaj± się one na terenie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz w ¶wietlicy parafialnej. Plan Warsztatów na tablicy ogłoszeń.

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

27.06 - Ogłoszenia duszpasterskie: Strona Główna

27.06 - Intencje mszalne: Strona Główna

27.06 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

21.06 - Intencje mszalne: Strona Główna

21.06 - Zapowiedzi przed¶lubne: Strona Główna

21.06 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

13.06 - Ogłoszenia duszpasterskie: Ogłoszenia Parafialne

13.06 - Intencje mszalne: Strona Główna

XIII Niedziela Zwykła – 28 VI 2015 r.

        7.00 –    Dziękczynna z racji 18 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i

                       potrzebne łaski dla Hanny i Grzegorza SZCZYGIELSKICH,

                       oraz dla ich dzieci: Pauliny, Bartłomieja i Mateusza.

        7.00 – + Zofia GROMASZEK (greg.)

        9.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski

                       i zdrowie dla Hanny i Piotra z racji 34 r. ¶lubu, Magdaleny i Konrada

                       z racji 4 r. ¶lubu, Michała z racji 3 r. ur.,

                       oraz dla Kingi w 1 m. po urodzeniu.

        9.00 – + Władysław, Natalia, ++ WÓJCIKÓW, Piotr DOLATOWSKI.

        9.00 – + Janusz (27 r.), Aleksander (22 r.), Józef (12 r.), Jadwiga (8 r.),

                    ++ OCHNIKÓW, KOTÓW, WIELEBÓW, GˇSIORÓW.

      10.30 –    Dziękczynna z racji 22 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Małgorzaty i Sławomira PIETRONIÓW,

                       oraz dla ich córki.

      10.30 –    Dziękczynna z racji 11 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Huberta i całej rodziny.

      10.30 – + Krystyna, Julianna, Franciszek, ++ KLECHÓW, Mieczysław GLOMBA.

      12.00 –    Zbiorowa.

                1.    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Mariana POŁOMSKIEGO i całej rodziny.

                2.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana

                       i całej rodziny SUCHARCZUKÓW.

                3.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny

                       i całej rodziny SZALASTÓW.

                4.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny

                       i całej rodziny KŁODÓW.

                5.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Kazimiery i Czesława z racji 50 r. ¶lubu, Janiny i Stanisława

                       z racji 50 r. ¶lubu, Marzeny i  Dariusza z racji 25 r. ¶lubu,                

                       oraz dla ich dzieci i wnuków.

                6.    O powrót do zdrowia dla Marcina BORASA, oraz o potrzebne łaski

                       dla całej rodziny.

                7.    O zdrowie, boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marcina

                        i jego żony Agaty.

                8.    O Boże miłosierdzie dla Janiny PRZYPIS i jej rodziny.

                9.    O uwolnienie od wszelkiego zła i uzdrowienie duszy i ciała

                       dla członków rodziny.

              10.    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                       dla Janiny PLECHAWSKIEJ z racji imienin.

              11. + Edward (18 r.), Zofia, ++ MAJÓW, Feliksa, Łukasz GRZEGORCZYK.

              12. + Jan, ++ SZALASTÓW, Jan, ++ PRZYPISÓW, Janina,

                    ++ WALENCIUKÓW.

              13. + Piotr (imieninowa), Bronisław PAWLAK.

              14. + Bogumiła (9 r.), ++ SZPAKOWSKICH, PASZKOWSKICH.

 

      18.00 – + Ewa RU¦NIAK (5 r.), Leokadia WŁODARCZYK.

 

Poniedziałek  – 29 VI 2015 r. ¦W. PIOTRA I PAWŁA

        7.00 – + Piotr, Roman, Teodor, ++ ADAMCZUKÓW.

        7.00 – + Zofia GROMASZEK (greg.)

        9.00 – + Piotr, Zofia, Szczepan, Tomasz.

        9.00 – + Stefan (6 r.), ++ PIWKÓW, ROGOZÓW.

      16.30 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        potrzebne łaski i zdrowie dla ks. Pawła ZDYBLA.

      16.30 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże łaski, dary Ducha ¦w.,

                        opiekę M.B. i ¶w. patrona dla ks. Pawła ZDYBLA.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Piotra i Pawła.

 

Wtorek – 30 VI 2015 r.

        7.00 – + Krzysztof KOŁTUN (14 r.), Regina, Stanisław, Kazimierz.

        7.00 – + Kazimierz POMORSKI (10 r.)

        7.30 – + Zofia GROMASZEK (greg.)

        7.30 – + Marianna (23 r.),

                    ++ BISÓW, TKACZYKÓW, WOLNIEWICZÓW, NÓŻKÓW.

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego

 

¦roda – 1 VII 2015 r.

        7.00 – + Marian LEWANDOWSKI (r. ur.)

        7.30 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i zdrowie dla Mariana FILIPKA.

        7.30 – + Marian SAMUŁA (imieninowa)

        7.30 – + Zofia UFA (1 m.)

      18.00 – + Stanisław (6 r.), ++ FLISÓW, MACIˇGÓW.

 

I Czwartek – 2 VII 2015 r.

        7.00 –    Dziękczynna z racji 32 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       potrzebne łaski i opiekę MB dla Haliny, Janusza, ich dzieci

                       i wnuka Mateusza.

        7.30 –    Dziękczynna z racji imienin z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                       dary Ducha ¦w. i opiekę M.B dla Pawła.

        7.30 – + Marianna (31 r.) i Jan WOLIŃSCY.

      18.00 – + Eugenia, Józef, Franciszek BLI¬NIUK.

      18.00 – + Henryk ZBĘK (30 dz.)

 

I Pi±tek – 3 VII 2015 r. ¦W. TOMASZA APOSTOŁA

        7.00 – + Antoni (13 r.), Maria – Lila, ++ MICHALCZYKÓW.

        7.30 – + Eugeniusz, Cecylia, Andrzej.

      18.00 –    Dziękczynna z racji r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                        dla Beaty, jej męża i synów.

 

I Sobota – 4 VII 2015 r.

        7.00 – + Irena, Bolesław ADAMIEC, Roman, Anna, ++ z rodziny.

        7.30 –    O zdrowie i siły w znoszeniu choroby dla Edwarda WYPYCHA.

        7.30 – + Stanisław (49 r.), Florentyna, Stanisław, ++ GRABOWSKICH.

      17.00 –    ¦lubna.

      18.00 –    Dziękczynna z racji 2 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        potrzebne łaski i zdrowie dla Kacpra, Wiktorii i ich rodziców.

 

XIV Niedziela Zwykła – 5 VII 2015 r.

        7.00 – + Wojciech KOLENIEC (3 r.)

        9.00 – + Paweł, Władysław, Marianna, Jan, ++ MYSZAKÓW,

                    + Jan, Henryk, Stanisława, ++ BOGUSZÓW.

        9.00 – + Anna LIS.

      10.30 –    Dziękczynna z racji 10 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        potrzebne łaski i zdrowie dla Agnieszki i Mariusza RZEDZICKICH,

                        oraz dla ich córek: Oli i Julii.

      10.30 –    Dziękczynna z racji 45 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy, Feliksa i ich dzieci.

      10.30 – + Stefania, Zygmunt, ++ CHMIELNICKICH, Janina, Antoni,

                     ++ WIDEŃSKICH, Kazimierz FIGURNY.

      12.00 –    Zbiorowa.

      18.00 – + Marianna (44 r.), Tadeusz (22 r.), ++ GAJOWNIKÓW, ZIELIŃSKICH.

 

¦.P. Adam PAWLAK zamieszkały przy ul. Niepodległo¶ci 6

¦.P. Jan WĘCŁAWSKI zamieszkały przy ul. Daszyńskiego 11

 

                            21 czerwca 2015 r.

 

Zbigniew KLĘPKA, kawaler z par. tut.

i Anna Maria JONASZ, panna z par. p.w. ¦w. Rodziny w Lublinie

 

                            28 czerwca 2015 r.

 

Krzysztof STYPIŃSKI, kawaler z par. p.w. Podwyższenia Krzyża ¦w. w Zwoleniu

i Agnieszka JEZIORKOWSKA, panna z par. tut.

 

Tomasz GAŁKA, kawaler z par. tut.

i Magdalena BARTOSZCZE, panna z par. p.w. ¶w. Floriana w Krężnicy Jarej

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos ¶w. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kancelaria:

7.30 - 8.00 od poniedziałku do soboty

17.00 - 17.45 od poniedziałku do pi±tku

w niedziele po Mszach udzielamy informacji i przyjmujemy intencje Mszy ¶w.

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com

baner_jmj_mateusz