~~ADORACJA NAJ¦WIĘTSZEGO SAKRAMENTU~~

~~Modlitwa wypomnikowa~~

  • Dzisiejsza niedziela (23.XI) po¶więcona jest Chrystusowi Królowi Wszech¶wiata, jest to ¶więto Patronalne: Sióstr Rodziny Betańskej, Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  • Dzisiaj (23.XI) go¶cimy w parafii siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr ¶w. Katarzyny.
  • Modlitwy o uzdrowienie w ¶rodę / 26 XI / o godz. 19.00 w dolnym ko¶ciele.
  • Za tydzień, w I Niedzielę Adwentu, po¶więcimy opłatki na stół wigilijny. W najbliższym czasie zostan± one doręczone do naszych mieszkań przez osoby znane i upoważnione - reprezentuj±ce parafię w danym bloku czy ulicy. Przypominamy, że przy okazji opłatka możemy złożyć ofiarę na potrzeby naszej wspólnoty.
  • Przez cały listopad zapraszamy na modlitwę różańcow± o godz. 17.15 za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach.

     więcej w dziale: ogłoszenia parafialne

22.11 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

22.11 - Intencje mszalne: Strona Główna

16.11 - Intencje mszalne: Strona Główna

15.11 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

09.11 - Intencje mszalne: Strona Główna

08.11 - Ogłoszenia duszpasterskie, dział: Ogłoszenia Parafialne

archiwum


XXXIV Niedziela Zwykła – 23 XI 2014 r. CHRYSTUSA KRÓLA WSZECH¦WIATA

        7.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       dla członków Akcji Katolickiej, ich rodzin,

                       oraz dawnych i obecnych opiekunów duchowych.

        9.00 –    Dziękczynna za dar Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

                       z pro¶b± o dary Ducha ¦w. i zdrowie dla sióstr Betanek.

        9.00 – + Helena, ++ BAKIERÓW, WO¬NIAKÓW.

        9.00 – + Marian WAŁACH (4 r.)

        9.00 – + Za dusze zmarłych członkiń Legionu Maryi.

G   10.30 – + Ryszard LIS (11 r.)

D   10.30 – + Stanisław ŻURAWICZ (4 r.)  

      12.00 –    Zbiorowa.

                1.    Dziękczynna z racji 65 r. ¶lubu z pro¶b± o Boże błogosławieństwo

                       i zdrowie dla Danieli i Jerzego FIGIEL, ich dzieci wnuków i prawnuków

                2.    O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców bloku

                       przy ul. Trze¶niowskiej 3 w podziękowaniu za modlitwę,

                       przyjęt± Komunię ¦w. i obecno¶ć na pogrzebie + Aleksandra WICHA.

                3. + Stefan KUDŁA (11 r.)

                4. + Józef IWANICKI, Józef SMYK (5 r.)

                5. + Zofia (27 r.) i Edward MAJ, Feliksa i Łukasz GRZEGORCZYK.

                6. + Janina (4 r.), Stanisław (9 r.), ++ ZAMŁYNNYCH.

                7. + Aleksander WICHA (30 dz.)

                8. + Cecylia ZIÓŁKOWSKA (imieninowa)

                9. + Leszek (5 r.), ++ SZYCHÓW, KURANTÓW, GŁASZEWSKICH,

                    ++ WÓJCIKÓW, KRĘGLICKICH.

      18.00 –    O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski za przyczyn± ¶w. Cecylii

                        dla naszego organisty.

 

Poniedziałek – 24 XI 2014 r. ¦W. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY

        7.00 – + Barbara STAROCH (2 r.)

        7.00 – + Aleksander WICHA (30 dz.)

        7.30 – + Radosław JAKUC (1 r.)

      18.00 –    O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę M.B. i zdrowie

                        dla Moniki i Piotra.

      18.00 – + Zbigniew SOBIESIAK (16 m.)

 

Wtorek – 25 XI 2014 r.

        7.00 – + Mieczysław ŁUKASZYNIN.

        7.30 – + Julianna, Mieczysław, ++ WÓJCIKÓW, Anna, Tadeusz,

                    ++ MAJCHRZAKÓW, Jan KAMIŃSKI.

        7.30 – + Ryszard RADZIEJ (6 r.)

      18.00 –    Zbiorowa do ¶w. Antoniego.

 

¦roda – 26 XI 2014 r.

        7.00 –

        7.30 – + Longina MICHALEC.

        7.30 – + Stefan BAKUN (8 r.)

      18.00 – + Roman GÓRSKI (12 r.), Maria, Wojciech KLUSKA.

      18.00 – + Tadeusz, ++ SKOWRONKÓW.

 

Czwartek – 27 XI 2014 r.

        7.00 – + Edward, Józefa, Andrzej, Lucjan, ++ NIZIUKÓW,

                    + Katarzyna, Aleksander, Helena, Stanisław, Jan, ++ CHŁOPASIÓW.

        7.30 – + Józef (34 r.), Henryk, Wiesława, ++ SZKODZIAKÓW, Emilia, Jan,

                    + Zygmunt, ++ WACHOWICZÓW, Krystyna, Jan, ++ SPODYNIUKÓW,

                    + Stanisława, Edward, ++ JEDLINÓW.

      18.00 –    Dziękczynna z pro¶b± o Boże błogosławieństwo i zdrowie

                        dla Zuzi z racji 8 r. ur.

      18.00 – + Leszek KRZACZEK.

 

Pi±tek – 28 XI 2014 r.  

        7.00 – + Piotr ADAMCZUK (28 r.)

        7.30 – + Edward CHAWRYLAK (31 r.)

      18.00 – + Grzegorz NOWICKI (7 r.)

      18.00 – + Zdzisław, Eugenia, Bronisław, Wacław, Katarzyna, Marian, Zygmunt,

                    ++ TRˇBKÓW, ŻYTKOWSKICH.

 

Sobota – 29 XI 2014 r.

        7.00 – + Tadeusz JARZYNA (5 r.)

        7.30 – + Kazimierz MARKOWSKI (12 r.)

      18.00 –    Dziękczynna z racji 22 r. ur. z pro¶b± o Boże błogosławieństwo,

                        opiekę M.B. i potrzebne łaski dla Mateusza.

      18.00 – + Krystyna (37 r.), ++ WIĘCKOWSKICH, BORECZKÓW.


I Niedziela Adwentu – 30 XI 2014 r.  

        7.00 – + Stanisław WARDA, Józef, Helena, Jan, ++ WÓJCIKÓW.

        9.00 – + Stanisława (37 r.), Józef, ++ PAWŁATÓW, Karolina, Franciszek,

                    + Aleksander SOBCZAK.

        9.00 – + Paweł MYSZAK (2 r.)

        9.00 – + Leontyna ¦WIDERSKA (4 r.),

                    ++ KASPRZAKÓW, CIERACHÓW, SIUSTÓW.

G   10.30 – + Aleksander (11 r.), ++ KRYSÓW, KURKIEWICZÓW.

G   10.30 – + Natalia (11 m.), Władysław WÓJCIK.

D   10.30 – + Marian ŁĘCKI (imieninowa)

      12.00 –    Zbiorowa.

      18.00 – + Józefa (1 r.), Czesław, Henryk, Andrzej, Grzegorz, Danuta, Joanna,

                     ++ NIED¬WIADKÓW.

______________________________________________________________

¦.P. Barbara MIŁKOWSKA zamieszkała przy ul. Tumidajskiego 12,

                                                                                                     zmarła 15.11.2014

¦.P. Tadeusz O¦WIT zamieszkały przy ul. Trze¶niowskiej, zmarł 20.11.2014

¦.P. Czesław KAPROŃ zamieszkały przy ul. Niepodległo¶ci 1, zmarł 19.11.2014 r.

 

_______________________________________________________________

 

 


Wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć
bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione

 Ogłoszenia parafialne

Galeria zdjęć

Głos ¶w. Antoniego

Kancelaria parafialna

Sakramenty

Artykuły

Duszpasterze

Kiosk parafialny


 

Adres:
ul. Kasztanowa 1
20-245 Lublin
tel: (81) 747 70 75

Kontakt:antoni.lublin@gmail.com